Her finner du informasjon om når helsepersonell er til stede på de ulike skolene: 
Helsetjenesten i grunnskolen

Her finner du informasjon om helseprogrammet for de ulike trinnene i skolen: 
Helseprogram i grunnskolen

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge.