Du finner informasjon om når helsepersonell er til stede på de ulike skolene, på nettsidene til hver enkelt skole.

Her finner du informasjon om helseprogrammet for de ulike trinnene i skolen: 
Helseprogram i grunnskolen 

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge.