Det benyttes ikke ringeklokke ved skolen så elevene må selv passe tiden.

Skoledagen ved Ingieråsen
1. time 08.10-08.55
  5 min pause
2. time 09.00-09.45
  10 min pause
3. time 09.55-10.40
  5 min pause
4. time 10.45-11.30
  45 min pause.Kantine åpen 11.30-11.50
5. time 12.15-13.00
  10 min pause
6. time 13.10-13.55
  5 min pause
7. time 14.00-14.45
8. time 14.45-15.30