Før storefri starter timene "halv". 
Etter storefri starter timene "hel".

Unntak: 

 • På mandager starter elevene kl. 09.00
 • 7.time starter ti på hel, fordi vi ikke har friminutt mellom 6. og 7. time.

Organisering av skoledagen

1. time            08.30 – 09.20
2. time            09.30 – 10.20
3. time            10.30 – 11.20

Storefri 11.20 – 12.00

4. time            12.00 – 12.50
5. time            13.00 – 13.50
6. time            14.00 – 14.50
7. time            14.50 – 15.40

Skoleklokka ringer inn til hver time. Det ringer ikke ut. Læreren avslutter timen.

Det ringer inn to ganger

 • Kort varselring - 2 minutter før timen starter
  Elever avslutter friminuttaktivitet og gjør seg klar til ny time,
  henter rett utstyr i elevskapet og står klar ved klasserommet.
  Varselring gir rask oppstart av timen med alle til stede samtidig.
   
 • Hovedring - når timen starter.
  Alle står klare med bøker og utstyr.
  Undervisningen starter med en gang med faglig fokus
   

Friminutt:

 • Fire små á 10 minutter
 • Storefri 40 minutter


Timeplanen endres gjennom året
Vi har kvartalsvise timeplaner. I tillegg kan timeplanen endres etter behov. Det kan føre til at elever ut i skoleåret slutter senere på en ukedag enn den første timeplanen viser. Det er viktig å være klar over det hvis dere avtaler private faste gjøremål innenfor skoletida. En skoledag kan vare til kl. 15.40.

Det kan legges obligatorisk skoletid til kveldsarrangement. Dette gjelder spesielt ved arrangement ment for både foreldre og eleven, som i temamøter, konserter eller festaftener.


Det er 190 skoledager i året.

Skolen har åpningstid fra kl.08.00 til 16.00 på skoledager.

Kontoret er i tillegg åpent ut juni og åpner igjen tidlig i august.
Deler av høst- og vinterferien er kontoret åpent.