Skolen åpningstider skoleåret 2017-2018

Småskolen ( 1. - 4.trinn)
Utenom SFO-tilbudet er skolen bare tilgjengelig i undervisningstiden. 
Det er viktig at elevene venter ute til det ringer inn. 
NB! Det er kun elever som skal på SFO som kan sette fra seg sekken og henge fra seg tøyet ved SFO-basen før det ringer.

Mellomtrinnet (5. - 7.trinn)
Skolen er åpen fra kl. 08.20 til kl. 15.00.
I pausene skal alle elevene være ute hvis ikke annet er avtalt med lærer.
Elevene skal forlate skolebygningen umiddelbart etter skoledagens slutt.

Organisering av skoledagen  

På grunn av plassmangel i skolegården har vi bestemt at småskolen og mellomtrinnet ikke skal ha den lange utepausen samtidig dette skoleåret.  
Det er derfor nye timeplaner og ringetider fra skoleåret 2017-2018. 

Småskolen

Time

Minutter

Tidspunkt

1

45

kl. 08.20 - 09.05

2

45

kl. 09.05 - 09.50

pause

15

kl. 09.50 - 10.05

3

45

kl. 10.05 - 10.50

Midttimen

60

kl. 10.50 - 11.50

- spise

20

-  kl. 10.50 - 11.10

- utelek

40

-  kl. 11.10 - 11.50

4

45

kl. 11.50 - 12.35 

5

45

kl. 12.35 - 13.20

pause

10

kl. 13.20 - 13.30

6

45

kl. 13.30 - 14.15

Mellomtrinnet

Time

Minutter

Tidspunkt

1

45

kl. 08.20 - 09.05

2

45

kl. 09.05 - 09.50

pause

15

kl. 09.50 - 10.05

3

45

kl. 10.05 - 10.50

4

45

kl. 10.50 - 11.35

Midttimen

50

kl. 11.35 - 12.25

- spise

20  

-  kl. 11.35 - 11.55

- utelek

30

-  kl. 11.55 - 12.25

5

45

kl. 12.25 - 13.10

6

45

kl. 13.10 - 13.55

pause

10

kl. 13.55 - 14.05

7

45

kl. 14.05 - 14.50