Ny i Oppegård kommune

Flytter du til kommunen, og skal søke om overføring til skole i Oppegård kommune, sender du inn skjema søknad om skoleplass til den skolen du søker skoleplass på. Lurer du på hvilken skole dere tilhører, finner du informasjon om skoletilhørighet her eller ved å ta kontakt med en av skolene i kommunen.

Flytte fra Oppegård kommune

Flytter du ut av kommunen og skal søke om å bytte til en skole i en annen kommune, skal du fylle ut skjema erklæring ved flytting/skolebytte. Skjemaet sendes til den skolen dere flytter fra. Det er viktig at dere også tar kontakt med nærskolen dere flytter til, slik at de får skrevet eleven inn.

Har barnet plass på SFO, må du si opp eller endre plassen i Foreldreportalen.  

Flytting i kommunen

Flytter du til et annet sted i kommunen, må du fylle ut Erklæring ved flytting/skolebytte. Skjemaet sendes til den skolen du flytter fra. 

Du kan beholde skoleplassen på den skolen du går på når du flytter internt i kommunen. Gi beskjed til den skolen du går på hvis du ønsker å beholde nåværende skoleplass. 

Har du plass på SFO, overføres plassen til ny skole hvis du ønsker det. Oppsigelse og endring av SFO-plass må gjøres i Foreldreportalen

Bytte skole i kommunen i løpet av skoleåret

Ønsker du å bytte skole i løpet av skoleåret, må du sende søknad til den skolen du går på. Søknaden registreres og videreformidles til den skolen du ønsker å gå på.