Tilrettelagt grunnskoleundervisning

Avdeling for tilrettelagt opplæring tilbyr opplæring til voksne over 16 år. alt ligger under grunnskoleopplæring - rettet des. 12

Elevene må ha rett til grunnskoleopplæring og behov for opplæring slik at de kan utvikle, eller holde ved like grunnleggende ferdigheter. Behovet kan skyldes mangelfull skolegang, skade eller sykdom, problemer med å følge vanlig undervisning eller manglende enkeltfag for å få vitnemål.

Vi tilbyr opplæring i de fem fagene som kreves for å få vitnemål for fullført grunnkole for voksne. Fagene er norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Det gis også opplæring i grunnleggende ferdigheter i IKT, lesing og skriving, muntlige ferdigheter eller hverdagsmatematikk. Vi tilpasser opplæringen til den enkelte. Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.

Spesialundervisning

Vi tilbyr spesialundervisning til voksne, som ikke kan følge det ordinære tilbudet ved senteret. Voksne som på grunn av skade, sykdom eller ulykke har behov for fornyet grunnskoleopplæring, vil som oftest ha rett til spesialundervisning. Det gjøres en sakkyndig vurdering av PPT før det gis tilbud om spesialundervisning.

Kombinasjonsløsninger

Undervisningen tilpasses hver enkelt elev. Vi tar derfor utgangspunkt i den enkeltes behov. Behov kan f. eks. være knyttet til læringsbetingelser eller spesifikke opplæringsmål. Individuelle undervisning kan gis i kombinasjon med gruppeundervisning. Dette kan foregå i perioder av året, eller som en fast ordning.

Søknad

Her finner du søknadsskjema for grunnskoleopplæring.

Søknader behandles fortløpende.
Søknad sendes til Oppegård kvalifiseringssenter, pb. 510, 1411 Kolbotn.
 

Aktuell informasjon
Opplæringsloven
Ås videregående skole
VOX