Priser

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Dagskurs: Kr. 880 per uke (15-20 undervisningstimer per uke)
Kveldskurs: Kr. 480 per uke (seks undervisningstimer per uke)

Satsene justeres løpende i samsvar med prisutviklingen og eventuelle endringer i statlige refusjoner.