Norsk og samfunnskunnskap

Oppegård kvalifiseringssenter (OKS) tilbyr grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Opplæringen følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og leder fram til Norskprøve 2 eller 3. Fra og med 2013 blir det obligatorisk å gå opp til Norskprøve 2 eller 3, og til prøve i samfunnskunnskap. Dette gjelder for alle med rett og plikt, eller plikt til opplæring. Opplæringen foregår i grupper etter nivå og læringstempo.

Lover

Opplæringen er hjemlet i Lov om introduksjonsordning
Lov om introduksjonsordning hjemler obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap på 600 timer. Av dette skal 50 timer være samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Obligatorisk opplæring innebærer også rett til individuelt tilpasset opplæring. Utover de 600 timene, har kommunen plikt til å gi opplæring i inntil 2 400 timer slik at deltakerne når det norsknivået, som er satt som mål i den individuelle opplæringsplanen.

Påmelding

Påmelding, registrering og avtale om kartlegging  kan gjøres i vår resepsjon i 4. etasje i Kolben, mandag - fredag, kl. 08.30 – 15.30.  
Ta med pass, oppholdstillatelse og evt. dokumentasjon på tidligere norskopplæring og tidligere norskprøver.

Kontakt

Undervisningsinspektør: Catharina Azarian, tlf. 66 81 50 84
Oppegård kvalifiseringssenter

Aktuell informasjon
IMDI  www.imdi.no
Lov om introduksjonsordning
Norskkurs - brosjyre
Søknadsskjema