Grunnskoleopplæring

Oppegård kvalifiseringssenter (OKS) tilbyr eksamensrettet grunnskole for voksne over 16 år og tilrettelagt opplæring for voksne. Dette gjelder de som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av ordinært opplæringstilbud.

1. Eksamensrettet grunnskole for voksne

Opplæringen følger læreplanverket i Kunnskapsløftet. Et fulltidstilbud innebærer opplæring i  norsk, engelsk, samfunnsfag, natur- og miljøfag og matematikk. I tillegg tilbyr vi to timer trening per uke. Grunnskoletilbudet varer fra 1 - 3 år avhengig av tidligere skolegang. Opplæringen fører fram til grunnskoleeksamen for voksne. Deltakerne har også tilbud karriereveiledning.

Søknad

Her finner du søknadsskjema for grunnskoleopplæring.

Søknadsfrist: Fortrinnsvis1. mai, men inntak gjennom hele året.
Du kan også få skjemaer på Oppegård kvalifiseringssenter.

Lover

For rett til grunnskoleopplæring, se Opplæringsloven § 4A.
Tilbudet er gratis for de som bor i Oppegård kommune. Andre kommuner kan kjøpe plasser etter avtale.

Hvem kan søke?

  • Personer som ikke har fullført grunnskoleopplæring
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. mangelfull opplæring
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. sykdom eller skade
  • Personer som har behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter

Kontakt

Leder: Hilde Lervik,  tlf. 66 81 50 80 / 83
Oppegård kvalifiseringssenter
 

2. Tilrettelagt opplæring for voksne med spesielle behov

Opplæringen følger Læreplanverket for kunnskapsløftet og Rammeverket for grunnleggende ferdigheter for voksne. Vi gir opplæring i digitale ferdigheter, lesing og skriving, muntlige ferdigheter eller hverdagsmatematikk. Opplæringen tilpasses den enkelte og foregår individuelt, eller i små grupper. Omfang, lengde og innhold i undervisningen avklares etter søknad og kartlegging av den enkelte. Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.

Lover

For rett til grunnskoleopplæring, se Opplæringsloven § 4A1 og § 4A-2, Voksne som har behov for spesialundervisning bliri henvist til PPT, som foretar en sakkyndig vurdering Se henvisningsskjema.

Søknad

Det må søkes om plass ved tilrettelagt opplæring ved OKS.

Se søknadskjema under Selvbetjening på forsiden. 
Ingen søknadsfrist, inntak gjennom hele året, 

Hvem kan søke?

  • Personer som ikke har fullført grunnskoleopplæring
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. mangelfull opplæring
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. sykdom eller skade
  • Personer som har behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter

Kontakt

Leder: Hilde Lervik,  tlf. 66 81 50 80 / 83
Oppegård kvalifiseringssenter