Overgang til ungdomsskole

Eleven blir overført til den ungdomsskolen han/hun sogner til hvis det ikke er søkt om plass på annen skole.

I forbindelse med overføringen skal foreldrene fylle ut et skjema hvor de gir Samtykke til overføring av elevmappen til ny skole.

Foreldrene blir innkalt til informasjonsmøte på ungdomsskolen i mars. Der gis det blant annet informasjon om skolen og skolemiljøet, overgangen mellom barne- og ungdomsskolen, skole/hjem-samarbeidet, valg av fremmedspråk eller språklig fordyping og valgfag. 

Elevene blir invitert på besøk til ungdomsskolen i juni. Her får de beskjed om hvilken klasse og base de kommer i, i tillegg til at de får treffe kontaktlæreren sin. De får også mer informasjon om hvordan det er å gå på ungdomsskolen, samt informasjon om de ulike valgfagene.