Informasjonsmøter våren 2017

Alle skolene i Oppegård arrangerer informasjonsmøter for foreldre til elever som skal begynne på 1. eller 8. trinn til høsten. Her finner du oversikt over når og hvor skolene holder sine møter i vår.

Barnetrinnet

Greverud skole

Mandag 22. mai

Kl. 18.00 - 18.45
Felles informasjonsmøte i skolens aula i Furua. Generell informasjon om skolen og skolefritidsordningen, informasjon om skolehelsetjenesten og foreldrerådet (FAU), presentasjon av SFO-basene, klassene og lærerne på trinnet.

Kl. 18.45 - 20.00
Gruppevis informasjon i klasserommene med kontaktlærer. Informasjon om blant annet skolehverdagen og valg av foreldrekontakter.

Torsdag 8. juni

Kl. 17.00 - 18.00
Åpen skole. Vi holder Almen åpen for alle barn som skal begynne på 1. trinn til høsten. Barna får bli nærmere kjent med klasserommene og møte lærere og SFO-ansatte.

Kolbotn skole

Tirsdag 25. april

Kl. 19.00 – 21.00
Informasjonsmøte for foreldre om skolen, skolefritidsordningen og informasjon fra helsesøster og leder i foreldrerådets arbeidsutvalg.

Tirsdag 6. juni

Kl. 18.00 - 19.00
Besøksettermiddag for barn og foreldre. Møte med lærere og valg av foreldrekontakter.

Sofiemyrtoppen skole

Onsdag 7. juni

Kl. 18.00 - 19.30 på musikkrommet, Sofiemyrbygget.
Informasjon om skole og SFO. Praktisk informasjon om ulike støttefunksjoner, FAU og deres arbeid. Presentasjon av lærere og hva det betyr å gå på 1. trinn. De nye klassene blir presentert.  

Torsdag 8. juni

Kl. 09.00-12.00
Skolestarterne inviteres til førskoledag på dagtid inkl. SFO i siste timen.

Tårnåsen skole

Torsdag 16. mars

Kl. 18.00 – ca. 19.30
Del 1: Informasjon fra rektor, leder av foreldrerådets arbeidsutvalg, helsesøster, pedagogisk psykologisk tjeneste og barneverntjenesten

Mandag 29. mai

Kl. 18.00 – ca. 20.00
Del 2: Hva gjør vi på 1. trinn? Presentasjon av lærerne, informasjon om skolefritidsordningen.

Onsdag 7. juni

Kl. 17.30 - 19.00
Besøksettermiddag for barn og foreldre.

Vassbonn skole

Onsdag 15. mars

Kl. 18.00 - ca. 20.00 i skolens musikkrom
Temaer vil bl.a. være grunnleggende ferdigheter og kompetansemål, innhold i skoledagen på 1. trinn, foreldrerollen, skolefritidsordningen, samt informasjon fra flere av våre samarbeidspartnere (foreldrenes arbeidsutvalg, skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste med flere).

Onsdag 7. juni

Mellom kl. 17.30 og 19.00.
Åpen besøksdag for høstens elever på første trinn og foreldre i elevlokalene i A-fløy.

Østli skole

Torsdag 30. mars

Kl. 18.00 – 20.00 på personalrommet (inngang A, 2.etg).
Generell informasjon om skolen, forventninger og mål. Hva gjør vi på 1. trinn? Hvordan kan du som foresatt forberede ditt barn til skolestart? Omvisning på skolen for de som ønsker det.

Torsdag 8. juni

Kl. 18.00 – ca. 19.00
Elever og foresatte møter i skolegården. Elevene har samling i klasserommet. Foresatte har møte på personalrommet. Informasjon om skolens samarbeidspartnere som skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevernstjenesten, skole/hjem-samarbeidet, foreldrerådets arbeidsutvalg og valg av foreldrekontakter.

 

Ungdomstrinnet

Flåtestad skole

Mandag 27. februar

Kl. 18.00 - 19.30 i Flåtestad skoles samlingssal.
Orientering om elevmiljøet ved skolen, ungdomsmiljøet i nærområdet, prinsipper for undervisningen ved skolen, organiseringen av elever og lærere, informasjon om fremmedspråk/språklig fordypning, skolevalg og kommunale retningslinjer.

Hellerasten skole

Mandag 13. mars

Kl. 19.00 – 21.00 på forelesningsrommet på Hellerasten skole.
Informasjon om skolen og skolens profil, overgang til ungdomsskole, skole/hjem-samarbeidet, fag og timer, valg av valgfag og fremmedspråk/arbeidslivsfag. 

Ingieråsen skole

Onsdag 15. mars

Kl. 19.00 – 20.30 i filmsalen på Ingieråsen skole.
Informasjon om skolen og skolens profil, orientering om overgangen fra barneskole til ungdomsskole, skole/hjem-samarbeid, valg av fremmedspråk, utdanningsvalg og elevmiljøet.

Sofiemyrtoppen skole

Onsdag 1. mars

Kl. 18.30 - 20.00 på musikkavdelingen 2. etg, Fløysbonnbygget.
Orientering om overgangen til ungdomsskolen, miljøet blant elevene, karakterer, skole/hjem-samarbeidet, hvilke forventninger har vi til hverandre, utdanningsvalg, valg av fremmedspråk eller språklig fordypning.