Skolestart

Her finner du informasjon om skolestart i grunnskolen og skolekretser i Oppegård kommune.

Skolestart i grunnskolen

Barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Skolen som barnet hører til sender i løpet av november informasjon til foresatte med et innskrivningsskjema. Her får du også informasjon om påmelding til skolefritidsordningen.

Her finner du mer informasjon om skolestart i grunnskolen.

Hvilken skole tilhører du?

Oppegård kommune har 10 skolekretser, en for hver av barneskolene, og en for hver av ungdomsskolene i kommunen.

Her kan du få hjelp til å finne ut hvilken skole du tilhører.