Miljøarbeidere i skolen

Kommunen har to ansatte miljøarbeidere, hver i 50 % stilling.

Ungdomsskolene har en miljøarbeider til stede på hver skole to dager i uken. Deres tilstedeværelse blant elevene skal bidra til et tryggere og triveligere skolemiljø. Miljøarbeiderne tar initiativ til aktiviteter, samtaler og andre tiltak som vil være positivt for enkeltelever og grupper.

Du finner dem i gangen på skolen din, ute eller på kontoret sitt – bare ta kontakt! Du kan også nå dem på Facebook.

Miljøarbeider Ingieråsen skole
Cato Grepperud (Mandag, Onsdag)
Tlf. 66 82 36 50 / 66 82 36 72 / 932 61 624 

Miljøarbeider Sofiemyrtoppen skole avd. Fløysbonn
Stine Øyan (Mandag, Onsdag)
Tlf. 66 81 41 13 / 932 03 588

Miljøarbeider Flåtestad skole
Cato Grepperud (Tirsdag, Onsdag)
Tlf. 66 82 37 74 /  932 61 624 

Miljøarbeider Hellerasten skole
Stine Øyan (Tirsdag, Torsdag)
Tlf. 932 03 588

Stine jobber i tillegg på Tårnåsen fritidssenter og Cato på Flame fritidssenter.