Skolebytte

Ny i Oppegård kommune

Flytter du til kommunen, og skal søke om overføring til skole i Oppegård kommune, sender du inn skjema Søknad om skoleplass til den skolen du søker skoleplass på. Lurer du på hvilken skole dere tilhører, finner du informasjon om skoletilhørighet her eller ved å ta kontakt med en av skolene i kommunen.

Flytte fra Oppegård kommune

Flytter du ut av kommunen og skal søke om å bytte til en skole i en annen kommune, skal du fylle ut skjema Erklæring ved flytting/skolebytte. Skjemaet sendes til den skolen dere flytter fra. Det er viktig at dere også tar kontakt med nærskolen dere flytter til, slik at de får skrevet eleven inn.

Har barnet plass på SFO, skal skjema for Oppsigelse og endring av SFO-plass fylles ut og leveres til skolen sammen med flytteskjemaet.

Flytting i kommunen

Flytter du til et annet sted i kommunen, tar du kontakt med den skolen dere skal flytte til for å levere skjema Søknad om skoleplass. I tillegg skal skolen dere flytter fra, ha skjema Erklæring ved flytting/skolebytte. Når skjemaene er levert til de respektive skolene kan eleven overføres og elevmappen sendes ny skole.  

Hvis barnet går på SFO overføres plassen til ny skole hvis dere ønsker det. Skjema for oppsigelse og endring av SFO-plass leveres til skolen dere flytter fra.