Priser

Her finner du priser for skolefritidsordningen i Oppegård kommune.

Priser for ti måneders opphold:

Antall dager

Satser for skoleåret 2016/2017

Satser for skoleåret 2017/2018*

5 dager i uken

Kr 2 730

Kr 2 800

4 dager i uken

Kr 2 380

Kr 2 440

3 dager i uken

Kr 2 030

Kr 2 080

2 dager i uken

Kr 1 870

Kr 1 920

* Satser for skoleåret 2017/2018 trer i kraft 1. august 2017.

Andre tilbud

  • Kjøp av plass for en enkelt dag: Kr 330 (Kr 340 fra 1. august 2017)
  • Kjøp av plass i ferier og på skolens fridager: Kr. 490 per dag (Kr 500 per dag fra 1. august 2017)
  • Ferietilbud kr 1 940 per termin - vår og høst. Kommer som tillegg på termin 2 og termin 8. (Kr 1 990 per termin fra 1. august 2017)

Betalingssatsene reduseres med 50 % etter søknad hvis foresattes samlede inntekt er under kr 300 000 per år.

Søskenmoderasjon er 30 % for det andre barnet og 75 % for det tredje barnet og eventuelt etterfølgende barn.