Klage på SFO

Har du innspill eller ønsker å gi tilbakemelding på SFO, kan du ta kontakt med SFO-leder eller rektor på skolen. De vil høre på innspillene og hjelpe deg videre.

Opplever barnet ditt mobbing eller krenkende adferd på SFO, kan du melde fra til rektor ved å bruke mobbeknappen. Se knappen Mobbing - rutiner og varsling nederst til høyre på nettsiden til din skole.