Brukerundersøkelser

Kommunen gjennomfører brukerundersøkelser i SFO annethvert år. Forrige brukerundersøkelse var i april 2015.

Svarene gir nyttig informasjon om hvilke områder foreldrene mener er bra og hvor vi har et forbedringspotensiale. 

Fornøyde brukere

Spørreskjemaet i undersøkelsen har en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). I 2015 var svarprosenten 53 % og brukertilfredsheten viser et gjennomsnitt på 5,0. Grupperer vi spørsmålene etter område, er resultatene slik: 

Område

2015

2013

Resultat for bruker

4.8

4.9

Trivsel

4.3

4.4

Brukermedvirkning

4.0

4.2

Respektfull behandling

5.1

5.2

Tilgjengelighet

4.7

4.7

Informasjon

3.7

4.0

Fysisk miljø

4.1

4.0

Helhetsvurdering

4.3

4.5

Gjennomsnitt av alle spørsmål

4.4

4.5

 

Se undersøkelsen på nettsiden til kommuneforlaget