SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1. – 4. trinn. Kommunen tilbyr også SFO-plasser til barn med særskilte behov opp til 10. trinn.

SFO-tilbudet kommer i tillegg til daglige undervisningstid og strekker seg utover skoleåret. På SFO tar vi utgangspunkt i barnas behov for tilsyn, omsorg, sosial læring og lek. Vi tilrettelegger tilbudet ut fra det enkelte barns alder, funksjonsnivå og interesser. Ansatte i SFO og skole samarbeider, så dagen blir best mulig for barna. Rektor er øverste administrative og faglige leder for skolefritidsordningen. SFO-leder er daglig leder.

Åpningstid

SFO er åpen 11 måneder i året. Tilbudet er stengt i fire hele uker i tilknytning til juli. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret. Se oversikt over ferie og fridager.
Åpningstid er hverdager, kl. 07.30 - 17.00 (før og etter undervisningstid). Ferietilbudet har åpent hele dagen, dvs. kl. 07.30 - 17.00.

Du kan velge mellom 5, 4, 3 eller 2 dagers opphold per uke. Du kan også velge mellom 10 og 11 måneders opphold. 11 måneder dekker opphold i SFO i alle skolens ferier og fridager med visse unntak (se vedtektenes § 3: Åpningstider). 10 måneder dekker opphold innenfor skoleårets 190 dager.

Betaling

Alle betaler en fast månedspris i august - mai. Du får ikke faktura i juni og juli. Har du 11 mnd. opphold, betaler du et tillegg for dette i august og februar.   

Oppsigelse

Oppsigelsesfristen er 2 mnd. fra 1. eller 15. i måneden. Den 11. måneden sies opp enten fra 1. juni (høst), eller fra 1. november (vår).