Ordensregler

Oppegård kommunestyre har vedtatt en forskrift om felles ordensreglement for skolene i kommunen. I tillegg har hver skole egne regler.

Foreldre og foresatte får kommunens felles ordensreglement og lokale regler til gjennomlesing og signering hvert år.

Her finner du forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Oppegård, vedtatt av kommunestyret 11. mai 2015.