Leksehjelp

Fra skoleåret 2015/2016 vil Oppegård kommune tilby leksehjelp på 3.–10. trinn.

Formålet med leksehjelp er å gi eleven

  • hjelp med skolearbeidet
  • mestringsfølelse
  • gode rammer for selvstendig arbeid

Tilbudet gis til alle elever, og det er frivillig å delta.

Elevene på hvert trinn får tilbud om 60 minutter leksehjelp per uke. Den enkelte skole velger hvordan tiden organiseres.

Leksehjelpstilbudet er ikke en del av grunnskoleopplæringen, men det skal likevel være en nær tilknytning mellom skolearbeidet og leksehjelpen.

Bestemmelsene om spesialundervisning, fag- og timefordeling, individuell vurdering, rett til skyss og kompetansekrav for undervisningspersonalet gjelder ikke for leksehjelpen.

Påmelding

Påmelding foregår høst og vår. Påmeldingsskjema og mer informasjon fås fra hver enkelt skole.

 

Aktuell informasjon
Opplæringsloven § 13-7a
Forskrift til opplæringsloven § 1A-1