Foreldremøter

Foreldremøter avholdes en gang i løpet av skoleåret.

På foreldremøtet treffer du læreren og de andre foreldrene i klassen. Et godt foreldrefellesskap er til barnas beste. Det betyr mye for barna at foreldrene interesserer seg for det som skjer på skolen.

Foreldremøtene bør planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom kontaktlærer og foreldrekontakter. Et godt foreldremøte preges av aktivitet og dialog.

På foreldremøtet kan du spørre om:

  • Hvilke forventninger har skolen til oss som foreldre?
  • Hva kan jeg forvente av skolen?
  • Hva kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen hjemme?
  • Hvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø?