Foreldrekontakter

Hver klasse skal velge en klassekontakt og en FAU-kontakt.

Representantene velges enten på foreldremøtet på våren (for neste skoleår) eller på høstens foreldremøte. Fjorårets representanter er ansvarlig for valg av nye.

Etter valget skal de nye represententene meldes inn til skolen og til FAU. Fjorårets representanter gjelder til nye er valgt. Skolen legger inn navnene etterhvert som vi får dem inn.