Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre har to møter i året. Møtene ledes av ordføreren. Fra hver skole deltar tre elevrepresentanter, valgt fra elevrådet.

Barn og unges kommunestyre (BUK) skal bl.a. stimulere til medvirkning og ansvar i lokalsamfunnet.

Målsettingen med Barn og unges kommunestyre er å:

  • Bevisstgjøre barn og unge gjennom egne erfaringer i forhold til hvordan lokaldemokratiet fungerer
  • Stimulere barn og unge til medvirkning og ansvar i lokalsamfunnet
  • Iverksette tiltak i lokalmiljøene etter barn og unges ønsker og prioriteringer

Gjennomføring

BUK møtes to ganger i året og møtene er åpne for publikum. Møtene holdes i kommunestyresalen og ledes av ordføreren. Alle grunnskolene velger tre elevrådsrepresentanter til å stille på møte i BUK. I forkant av møtet mottar elevrådene forberedende oppgaver som skal arbeides med både enkeltvis, klassevis og i elevrådet.

Her finner du mer informasjon om Barn og unges kommunestyre