Mekling

Etter Ekteskapsloven § 26 og Barneloven § 51, skal alle som har felles barn under 16 år møte til mekling før separasjon eller samlivsbrudd.

Foreldre som ønsker å reise sak for domstol om foreldreansvar, samværsrett, eller hvor barn skal bo fast, skal også møte til mekling. Målet med meklingen er en avtale om foreldreansvar, samværsrett og om hvor barn skal bo fast. Det legges vekt på den beste ordningen for barna.

Familievernkontoret Follo

De som ønsker mekling kan henvende seg til Familievernkontoret Follo. Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til familievernkontoret. Se nettsiden til Familievernkontoret Follo for mer informasjon.