Hvordan skape et trygt læringsmiljø

Etter innspill fra elever i barne- og ungdomsskolene i Oppegård, har Barn- og unges kommunestyre (BUK) vedtatt et felles budskap til foreldre og foresatte om hvordan de kan bidra til å skape et trygt læringsmiljø.

Skap trygghet og tillit

 • Sett av tid til å snakke med meg og lytt til meg.
 • Vis interesse og involver deg i hverdagen min.
 • Ta initiativ og vær kreativ når du stiller spørsmål.
 • Spør mer konkrete spørsmål enn hvordan har du hatt det. Spør for eksempel; hva har gjort deg glad i dag og hva har gjort deg mindre glad.
 • Noen ganger er det lettere å svare skriftlig – da kan du stille meg spørsmål på melding - sms
 • Ta meg på alvor når jeg forteller deg noe.
 • Behold roen og snakk med meg på en ordentlig måte.
 • Du trenger ikke være enig med meg, men vær der for meg og støtt meg.
 • Ikke kjeft på meg og døm meg uten å prøve å forstå.
 • Vis meg at det er trygt å snakke med deg, også om vanskelige ting.

Bidra til å skape felles opplevelser

 • Opplevelser sammen kan skape nye vennskap.
 • Bidra til at jeg og andre barn får gode opplevelser sammen.
 • Bidra til å arrangere arrangementer og oppfordre meg til å delta på fritidsaktiviteter.
 • Sørg for at felles arrangementer er for alle.
 • Oppfordre meg til å invitere andre hjem.

Hjelp meg til å gjøre det rette

 • Gjør meg trygg på meg selv.
 • Snakk med meg om mobbing.
 • Lær meg hvorfor jeg ikke skal mobbe og hva jeg kan gjøre om jeg blir utsatt for mobbing.
 • Oppfordre meg til å stå i mot når jeg ser mobbing.
 • Ta vare på den som tør å si fra om mobbing, for den har vært modig. La han eller henne få være anonym om det er mulig.
 • Ikke ta valgene for meg, men gi meg gjerne råd og hjelp for å bli selvstendig.

Bidra til inkludering

 • Fortell meg hvorfor jeg skal bidra til at alle blir inkludert, og hjelp meg med dette.
 • Bli kjent med andre foreldre, da er det lettere for dere å hjelpe oss å være inkluderende.
 • Vis at du også er inkluderende.
 • Møt opp på foreldretreff, snakk med noen du ikke allerede kjenner og inkluder den som er alene.

Vær et godt forbilde for meg

 • Oppfør deg mot andre, slik som du vil at jeg skal oppføre meg.
 • Ikke snakk negativt om andre barn eller foreldre, kollegaer og lærere.
 • Si ifra dersom jeg snakker negativt om andre, eller oppfører meg dårlig overfor andre.
 • Ikke overta barnas krangler, vær den voksne og hjelp oss å finne en løsning.
 • Bli kjent med andre foreldre og vær inkluderende.
 • Dersom du oppdager at noen er utsatt for mobbing – gjør noe, følg opp situasjonen.
 • Få den som er utsatt for mobbing til å føle seg trygg igjen.

Snakk med meg om sosiale medier

 • Ikke heng dere opp i små ting som f.eks. kommentarer, tagging, bilder eller andre innlegg. Det er ofte ikke så seriøst som det ser ut som.
 • Ta initiativ til å snakke med meg om sosiale medier, men ikke overvåk meg.
 • Stol på meg når det gjelder mine valg. Hvis noe «går galt», støtt meg og vær der for meg, og snakk ordentlig om hva jeg kunne gjort annerledes.
 • Ikke legg ut bilder av meg på sosiale medier uten lov eller godkjennelse av meg.
 • Før jeg får sosiale medier, snakk med meg om nettvett og hvordan jeg skal bruke nettet og sosiale medier på en god måte.
 • Snakk med meg om konsekvenser fra sosiale medier.

 

Vedtatt av BUK 15. desember 2016