Sykling på skoleveien

Kunnskapsdepartement har foretatt en endring i forskriftene, slik at det nå er foreldrene som avgjør om elevene får sykle til skolen eller ikke. Endringen trådte i kraft 20. august.

En forskriftsregel til opplæringsloven har fram til nå gitt skolen lov til å ha ordensregler som forbyr sykkel på skoleveien. De skolene som har slike regler må nå endre disse.

Skolene vil fremdeles kunne ha anbefalinger for bruk av sykkel. Saken vil bli tatt opp i skolenes brukerorganer før høstferien.

 

Du kan lese mer om dette på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.