Tid for nasjonale prøver

Nasjonale prøver gjennomføres av alle elever på 5., 8. og 9. trinn. For 5. trinn gjennomføres prøvene fra 16. oktober til 3. november, og for 8. og 9. trinn gjennomføres prøvene fra 11. september til 29. september.

Hva er nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Prøvene blir gjennomført på høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8., og 9. trinn. Det tar inntil 90 minutter å løse en prøve i lesing og regning, og inntil 60 minutter å løse en nasjonal prøve i engelsk.

Datoer for nasjonale prøver

Nasjonale prøver for 5. trinn

Elever på 5. trinn har nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning. Alle prøvene gjennomføres i perioden 16. oktober til 3. november.

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn

Elever på 8. trinn har nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning, og elever på 9. trinn har nasjonale prøver i lesing og regning. Alle prøvene gjennomføres i perioden 11. september til 29. september.

Her finner du mer informasjon om nasjonale prøver.