Skoletidsplan for 2016–2017

Her finner du oversikt over ferier, fridager og plandager for skole og SFO.

Måned Ferie og merkedager Plandager
August

Første skoledag mandag 22. august.
SFO starter 1. august for de som har ferietilbud.

Plandager 17.. 18. og 19. august. (SFO er åpen 17.)
September    
Oktober Høstferie uke 40 (mandag 3. - fredag 7.) Plandag 28. oktober
November    
Desember Juleferie fra og med fredag 23. desember  
Januar Første skoledag mandag 2. januar  
Februar Vinterferie uke 8 (mandag 20. - fredag 24.)  
Mars    
April Påskeferie mandag 10. april - mandag 17. april  
Mai Fri mandag 1. mai (off. høytidsdag), onsdag 17. mai (grunnlovsdag), torsdag 25. mai (Kr. Himmelfartsdag), fredag 26. mai  
Juni Fri mandag 5. juni (2. pinsedag). Siste skoledag onsdag 21. juni. Plandager 22. og 23. juni

 

Feriestengt på SFO

SFO har stengt uke 27, 28, 29 og 30 (i perioden 3. juli til 28. juli 2017).