Hva gjør du når rektor ringer?

- og hva gjør rektor når du ringer? Vi inviterer til foredrag om læringsmiljø i skolen onsdag 22. mars. Foredraget er for alle foresatte som har elever i Oppegårdskolen.

Tid: 22. mars 2017 , kl 18:00 - 20:00
Sted: Kolben, sal 1
Om arrangementet:

Som foresatte er vi opptatt av at barna våre opplever et skolemiljø som er trygt og godt. Det fremmer læring!

Samtidig vet vi at barn kan oppleve å bli utsatt for og/eller utsette andre for negative opplevelser. Et godt skole-hjem samarbeid vil kunne forebygge dette. Læringsmiljøsenteret vil komme og fortelle oss hvordan vi som tilskuere kan bidra til et bedre læringsmiljø for barna våre. Hva er din rolle?

I tillegg til foredrag fra Læringsmiljøsenteret, blir det innlegg fra skolen, foreldre og elever.

Invitasjon til foredrag om læringsmiljø i skolen