Invitasjon til temaforedrag

Vi inviterer foreldre, FAU, politikere, lærere, tillitsvalgte, skoleledere, ppt og andre interesserte til temaforedraget: Sammen for å fremme trivsel, helse og læring, tirsdag 12. april.

Tid: tirsdag 12. april kl. 18.00-20.30
Sted: Kolben, sal 1

Skolen har et særskilt ansvar for å forebygge og oppdage mobbing og iverksette tiltak når det skjer. For å skape gode lærings – og oppvekstmiljøer må alle voksne som møter barna hver dag gjøre en innsats for at barn og unge ikke skal oppleve mobbing.

Vi inviterer til en kveld med mobbombud i Buskerud, Bodil Jenssen Houg, hvor hun vil snakke om hvordan vi i felleskap kan dra i samme retning for at alle barn skal oppleve en trygg hverdag.

Program

 • Innledning ved Ida Lindtveit, utvalgsleder
  • Hvordan jobber skolene i Oppegård for å skape trygge læringsmiljøer for alle?
 • Foredrag av Bodil Jenssen Houg
  • Hvilke rettigheter har barn til et trygt og godt læringsmiljø
  • Mobbing på sosiale medier
  • Hvordan bygge gode relasjoner sammen
 • Spørsmål fra salen

Hilsen
OKFU v/ leder Hans Jacob Samuelsen, Levekårsutvalget v/leder Ida Lindtveit, Utdanningsforbundet Oppegård v/leder Cathrine von Porat og kommunalsjef Jorunn Almaas