Stort engasjement i Barn og unges kommunestyre

Onsdag 9. desember var det Barn og unges kommunestyre (BUK) på rådhuset. Alle barne- og ungdomsskolene i Oppegård stilte med tre representanter hver fra elevrådet.

Hvordan vil vi ha det?

Dagen startet med vedtak om utforming og oppheng av plakater der elevene ferdes. Plakaten skal være en påminnelse om hvordan elevene ønsker å være mot hverandre og viser en rekke verdiord som elevene hadde diskutert i forkant. 

Tilskudd til nærmiljøtiltak, der BUK er høringsinstans, ble også gjennomgått og vedtatt. I tillegg ble det orientert om en rekke saker som skolebruksplanen, barnetråkk 2015, kommunereformen og investeringer i idrettsanlegg. Dagen ble avsluttet med spørretime. 

Barn og unges kommunestyre samlet i kommunestyresalen.

Aktive og engasjerte

- BUK er et utrolig aktivt organ der elevene er nysgjerrige og engasjerte, forteller barne- og ungdomskonsulent Gro Pernille Smørdal. - Vi får som regel inn mange spørsmål fra skolene til spørretimen, men i år har vi fått inn flere enn før. Over 50 spørsmål har blitt sendt inn fra skolene som skulle besvares i spørretimen. 

Noen av spørsmålene overlappet hverandre og ble slått sammen, men ordføreren fikk besvare mange spørsmål fra engasjerte BUK-representanter.  – Det blir ikke stilt like mange spørsmål i vanlige kommunestyremøter, så her må vi jobbe litt ekstra, sier ordføreren med et smil om munnen. – Det er godt å se at de er engasjert i sitt eget nærmiljø, avslutter han.  

Nye representanter

Vi snakket med representantene fra Greverud skole, som alle var i BUK for første gang. - Vi synes det er veldig spennende å være her i dag og få lov til å være med å påvirke, sier Pernille. 

Hvordan synes dere det var å gå opp på talerstolen? – ikke så skummelt, fortsetter Pernille. - Jeg har allerede vært der flere ganger i dag forteller hun og smiler stolt.  

Ferske representanter fra Greverud skole. Fra venstre: Pernille, Milla og Mina.

Fakta om BUK

BUK er barn og unges eget kommunestyre, som består av elever fra femte til tiende trinn fra alle grunnskolene i kommunen. 

Møtes to ganger i året

BUK møtes to ganger i året og møtene er åpne for publikum. Møtene blir ledet av ordføreren og holdes i kommunestyresalen akkurat som de voksnes møter.  Alle grunnskolene i kommunen velger tre elevrådsrepresentanter til å stille på møtet. I forkant av møtet mottar elevrådene forberedende oppgaver som skal arbeides med både enkeltvis, klassevis og i elevrådet.

Har reelle budsjetter

BUK disponerer årlig et beløp som er vedtatt av kommunestyret, der elevene kommer med forslag til hva midlene skal brukes til. Målet med tiltaket er å bevisstgjøre barn og unge på hvordan lokaldemokratiet fungerer og stimulere til engasjement i lokalsamfunnet. En annen viktig side er at barn føler og opplever at de blir hørt i saker som er viktige for dem.