Program

Barneskolen

1. trinn

 • Legeundersøkelse
 • Samtale med helsesøster og lege: Syn, hørsel, høyde og vekt
 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Fysioterapeut vurderer elevenes motorikk og gir evt. tilbud om gruppetrening (”lillegym”)

2. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Informasjon og tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
 • Fysioterapeut vurderer pulter, stoler, sittestilling og skrivegrep
 • Oppfølging av elever – "lillegym"
 • Tilbud om undervisning om kroppen ved fysioterapeut

3. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Høyde og vekt. Oppfølging ved behov.

4. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Helsegrupper med fysioterapeut og helsesøster (fysisk og psykisk helse)

5. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Tilbud om grupper for barn med to hjem
 • Undervisning om psykologisk førstehjelp

6. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Informasjon og tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
 • Pubertetsgrupper

7. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Informasjon og tilbud om vaksine mot livmorhalskreft (HPV -  humant papillomavirus) for jenter

Ungdomsskolen

8. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Helsesamtale med helsesøster, høyde og vekt
 • Undervisning om psykologisk førstehjelp
 • Tilrettelegging av treningsprogram for elever med særskilte behov, v. fysioterapeut
 • Undervisning

9. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Individuelle konsultasjoner
 • Tilbud om avspenningsgrupper ved fysioterapeut
 • Grupper for barn med to hjem
 • Undervisning
 • Besøk på ungdomshelsestasjonen

10. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Informasjon og tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
 • Individuelle konsultasjoner
 • Undervisning (seksualitet og samliv)
 • Besøk på ungdomshelsestasjonen