Skolehelsetjeneste

Grunnskolen har helsesøster, psykolog, fysioterapeut og lege.

Ta kontakt med helsesøster på skolen dersom du ønsker å ha en samtale med psykolog eller lege.

De viktigste oppgavene er helsefremmende og forebyggende arbeid, vaksinasjon, råd og veiledning.

Barneskolene

Greverud skole

Tlf. 66 81 31 38 / 39

Helsesøster: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i ulik uke
Fysioterapeut: Torsdag kl. 09.00 - 12.00
Lege: skolelege etter avtale

Kolbotn skole

Tlf. 66 81 32 20 / 66 81 32 00

Helsesøster: onsdag og fredag
Fysioterapeut: mandag kl. 08.00 - 11.30
Lege: skolelege etter avtale

Sofiemyr skole

Tlf. 66 81 42 49 / 66 81 42 00

Helsesøster: mandag, onsdag og fredag
Fysioterapeut: torsdag
Lege: skolelege etter avtale

Sofiemyråsen

Tlf. 66 81 41 93 / 94

Helsesøster: etter avtale
Fysioterapeut: mandag kl. 12.30 - 15.00, og torsdag like uker kl. 08.15 - 15.00
Lege: etter avtale
Ergoterapeut: etter avtale

Tårnåsen skole

Tlf. 66 81 25 27 / 26

Helsesøster: mandag og tirsdag
Fysioterapeut: onsdager kl. 09.00 - 11.30
Lege: skolelege etter avtale

Vassbonn skole

Tlf. 66 81 30 16 / 66 81 30 00

Helsesøster: mandag, tirsdag og onsdag
Fysioterapeut: onsdag kl. 09.30 - 12.30
Lege: skolelege etter avtale

Østli skole

Tlf. 66 81 20 07 / 66 81 20 00

Helsesøster: mandag lik uke, tirsdag, torsdag og fredag
Fysioterapeut: mandag kl. 08.30 - 12.00
Lege: skolelege etter avtale

Ungdomsskolene

Fløysbonn skole

Tlf. 66 81 41 09 / 66 81 41 00

Helsesøster: onsdag og fredag
Fysioterapeut: tirsdag kl. 13.00 - 15.00
Psykolog: mandag

Flåtestad skole

Tlf.: 66 82 37 71 / 66 82 37 00

Helsesøster: tirsdag, torsdag og fredag
Fysioterapeut: mandag kl. 12.30 - 15.00
Psykolog: tirsdag

Hellerasten skole

Tlf. 66 81 22 25 / 66 81 22 20

Helsesøster: tirsdag og torsdag
Fysioterapeut: fredag kl. 08.00 - 12.00
Psykolog: mandag

Ingieråsen skole

Tlf. 66 82 36 59 / 66 82 36 50

Helsesøster: tirsdag, torsdag og fredag
Fysioterapeut: mandag kl. 12.00 - 15.00
Psykolog: onsdag

Videregående skole

Roald Amundsen videregående skole

Tlf. 66 99 69 53

Helsesøster: mandag, tirsdag, og onsdag og torsdag i ulik uke
Psykolog: tirsdag
Fysioterapeut: torsdag