Helsetilbud

Alle elever i grunnskolen i Oppegård får tilbud om skolehelsetetjeneste på skolen. I tillegg får de tilbud om gratis tannlegebehandling ved den offentlige tannhelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten

Grunnskolene i Oppegård er bemannet med helsesøster, psykolog, fysioterapeut og lege. De viktigste oppgavene er helsefremmende og forebyggende arbeid, vaksinasjon, råd og veiledning.

Her finner du informasjon om når helsepersonell er til stede på de ulike skolene.

Her finner du informasjon om helseprogrammet for de ulike trinnene i skolen.

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge.

Tannlege

Barn og ungdom mellom 0 og 18 år får tilbud om gratis tannlegebehandling ved den offentlige tannhelsetjenesten.

Det er Fylkeskommunen som administrerer den offentlige tannhelsetjenesten som har tannklinikk i Ingierveien 6 på Kolbotn.

Her finner du mer informasjon om den offentlige tannhelsetjenesten.

Vaksinering

All vaksinasjon er frivillig. Her finner du oversikt over anbefalt barnevaksinasjonsprogram.