Skoletidsplan 2018–2019

Her finner du ferie og fridager for elever i barne- og ungdomsskolene i Oppegård kommune. Du finner også oversikt over plandager og åpningstider for SFO.

Måned Ferie og merkedager Plandager
August Første skoledag er torsdag 16. august. Plandager 13., 14. og 15. august. (SFO er stengt 13. og 14. august, og åpen 15. august)
September    
Oktober Høstferie uke 40: 1.–5. oktober  
November   Plandag 2. november (skole og SFO stengt)
Desember Siste skoledag før jul er fredag 21. desember.  
Januar Første skoledag etter jul er torsdag 3. januar. Plandag 2. januar (skole og SFO stengt)
Februar Vinterferie uke 8: 18.–22. februar  
Mars    
April Påskeferie mandag 15. april – mandag 22. april Plandag 23. april (skole og SFO stengt)
Mai Fri torsdag 30. mai (Kr. himmelfartsdag) og fredag 31. mai SFO er åpen 31. mai
Juni Siste skoledag før sommerferien er torsdag 20. juni.

 

Feriestengt på SFO

SFO har stengt uke 27, 28, 29 og 30 (i perioden 1. juli til 26. juli 2019).