Skoletidsplan 2017–2018

Her finner du ferie og fridager for elever i barne- og ungdomsskolene i Oppegård kommune. Du finner også oversikt over plandager og åpningstider for SFO.

Måned Ferie og merkedager Plandager
August Første skoledag er mandag 21. august. Plandager 16., 17. og 18. august. (SFO er åpen 16. og stengt 17. og 18. august)
September Fri valgdagen 11. september  
Oktober Høstferie uke 40: 2.–6. oktober  
November   Plandag 3. november (skole og SFO stengt)
Desember Siste skoledag før jul er fredag 22. desember.  
Januar Første skoledag etter jul er onsdag 3. januar. Plandag 2. januar (skole og SFO stengt)
Februar Vinterferie uke 8: 19.–23. februar  
Mars Påskeferie mandag 26. mars – mandag 2. april  
April Påskeferie mandag 2. april  
Mai Fri tirsdag 1. mai, torsdag 10. mai (Kr. himmelfartsdag), torsdag 17. mai, mandag 21. mai (2. pinsedag) Plandag 11. mai (skole og SFO stengt)
Juni Siste skoledag før sommerferien er fredag 22. juni.  

 

Feriestengt på SFO

SFO har stengt uke 27, 28, 29 og 30 (i perioden 2. juli til 27. juli 2018).