Ferie og fridager

Skoletidsplanen viser ferie og fridager for elevene samt oversikt over plandager på skole og SFO.

Skoleåret strekker seg over 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Elevenes skoleår skal være 190 dager. Planen er fastsatt med hjemmel i opplæringsloven § 2-2.
SFO har åpent alle dager, bortsett fra de 5 plandagene, jul- og nyttårsaften, etter kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag og fire uker i tilknytning til juli.