Skolens ansvar

Både skolen og elevene forplikter seg til å overholde kontrakten som ble signert ved utdeling av iPadene.

Skolen skal sørge for:

  • å laste ned programmer eleven skal ha på sin iPad
  • å ha en ordning for dekning av kostnader til programvaren
  • en stykk beskyttelse og en stykk lader til iPaden