Erstatning

Erstatning ved skade eller unormal slitasje på iPad med tilbehør.

Dersom det oppstår skade/unormal slitasje på iPaden eller tilbehøret eller den går tapt, kan skolen kreve tapet erstattet av eleven. Skolen gjør en individuell vurdering i den enkelte sak om eleven er erstatningspliktig.