Elevens ansvar

Både skolen og elevene forplikter seg til å overholde kontrakten som ble signert ved utdeling av iPadene.

Elevene har ansvar for:

  • å ha programvaren som skolen til enhver tid forlanger
  • at det til enhver tid skal være minimum 1 GB ledige plass på iPaden
  • å oppbevare iPad på en forsvarlig måte for å unngå skader og unormal slitasje som f. eks. oppripet glass, bulker og store riper i chassis og knapper som ikke fungerer
  • å ha med iPaden på skolen hver dag
  • at iPaden er oppladet minst 80 prosent når skoledagen begynner
  • å ha iPaden så lenge han/hun er elev ved skolen, og frem til og med 2. trinn og så lenge klassen skal bruke den i opplæringen