Skolens ansvar

Både skolen og elevene forplikter seg til å overholde kontrakten som ble signert ved utdeling av chromebookene.

Skolen skal sørge for:

  • å laste ned programmer eleven skal ha på sin Chromebook
  • å ha en ordning for dekning av kostnader til programvaren
  • at hver elev får utlevert en stk beskyttelse og en stk lader til Chromebooken