Elevens ansvar

Både skolen og elevene forplikter seg til å overholde kontrakten som ble signert ved utdeling av chromebookene.

Elevene har ansvar for:

  • å ha programvaren som skolen til enhver tid forlanger
  • å til enhver tid ha minimum 1GB ledig plass på Chromebooken
  • at Chromebooken oppbevares på en forsvarlig måte for å unngå skader og unormal slitasje som for eksempel oppripet glass, bulker og store riper i chassis og knapper som ikke fungerer
  • at Chromebooken er med på skolen hver dag
  • at Chromebooken er oppladet minst 80 % når skoledagen begynner
  • å ha Chromebooken så lenge han/hun er elev ved skolen, og frem til 10. klasse (så lenge klassen skal bruke den i opplæringen)