Heltidstilbud 8.- 10. trinn

Alternativ Opplæring tilrettelegger undervisningen for 6-8 heltidselever i ungdomskolen, primært i 9. og 10. klasse.

Alle heltidselevene på AO blir overført til Ingieråsen Skole, fordi AO administrativt ligger under Ingieråsen skole. De fleste av heltidselevene har noe undervisning på AO/Skogsland, og noe undervisning på Ingieråsen.

Inkludering i skolen er en viktig målsetting for Alternativ Opplæring. Derfor prioriterer vi å hjelpe elever som ønsker det å delta i aktiviteter i fag de mestrer i ordinære klasser på Ingieråsen Skole.