Eksamen i engelsk - skriftlig

Oppmøte kl. 8.30. Eksamensstart kl. 9.00. Tid: 5 timer

Tid: 19. mai 2017 , kl 08:30 - 14:00
Om arrangementet:

 

Mulighet for tilpasninger på skriftlig eksamen

Gjennomføring av eksamen er styrt av formelle ordninger. Mulighet for tilpasninger på eksamen avklares på forhånd gjennom enkeltvedtak.

  • Elever med vedtak om spesialundervisning, § 5-1, har allerede i vedtaket fått innvilget tilpasninger for eksamen. Se tilsendt enkeltvedtak for dette skoleåret. Dere trenger ikke søke.
  • De som er registrert med dysleksi får også automatisk tilpasningsmuligheter ut fra hva som tilpasses en dyslektiker; mulighet til å få oppgaven lest opp pluss mulighet til utvidet tid. Dere trenger ikke søke om dette.  
  • Det er mulighet for alle å søke om tilpasning på eksamen ut fra særskilte behov.

En aktuell tilpasning kan være utvidet tid av medisinske grunner. Et eksempel er allergi for pollen som er aktiv i eksamensperioden.

Dersom du søker om tilpasninger (for eksempel utvidet tid) med begrunnelse i medisinske årsaker, må du legge ved en legeattest.
Foresatte sender søknaden til rektor. Frist innen fredag 28. april.

Hvis eleven er syk på selve eksamensdagen

Foreldre må levere legeattest til skolen i løpet av eksamensdagen, for at fraværet skal registreres som gyldig. Føring av eksamen på elevens vitnemål er forskjellig ved gyldig og ikke gyldig fravær. Med gyldig fravær, dokumentert av lege, vil det ikke innvirke negativt for elevens poengutregning ved inntak til videregående.