Skolen i Oppegård

Oppegård kommune har til sammen ti grunnskoler i kommunen. Vi har seks barneskoler og fire ungdomsskoler. Her finner du informasjon om grunnskolen, skolefritidsordningen, voksenopplæringen og PPT i Oppegård.

I tillegg til grunnskolene har Oppegård kommune et alternativt skoletilbud, et kommunalt ressurssenter og et kvalifiseringssenter med voksenopplæring.

Alle de seks barneskolene har tilbud om SFO.

Informasjonsmøter våren 2017

Alle skolene i Oppegård arrangerer informasjonsmøter for foreldre til elever som skal begynne på 1. eller 8. trinn til høsten.

Her finner du oversikt over når og hvor skolene holder sine møter i vår.   

Barne- og ungdomsskoler i Oppegård kommune

Her finner du alle barne- og ungdomsskolene i kommunen. Klikker du på en skole i kartet, får du opp et informasjonsvindu med lenke til skolens nettside.