Skolen i Oppegård

Oppegård kommune har til sammen ti grunnskoler i kommunen. Vi har seks barneskoler og fire ungdomsskoler. Her finner du informasjon om grunnskolen, skolefritidsordningen, voksenopplæringen og PPT i Oppegård.

I tillegg til grunnskolene har Oppegård kommune et alternativt skoletilbud, et kommunalt ressurssenter og et kvalifiseringssenter med voksenopplæring.

Alle de seks barneskolene har tilbud om SFO.

Skolestart mandag 21. august 2017

Mandag 21. august er det skolestart for alle elever på barne- og ungdomsskolene i Oppegård.

Her finner du oversikt over oppmøtetider ved de ulike skolene.

Barne- og ungdomsskoler i Oppegård kommune

Her finner du alle barne- og ungdomsskolene i kommunen. Klikker du på en skole i kartet, får du opp et informasjonsvindu med lenke til skolens nettside.