Skøytebanen ble ikke vedlikeholdt to uker i mars/april. Dette skyldtes at leverandøren ikke hadde deklarert de to rengjøringsproduktene som brukes på banen. At produktene ikke er deklarert i produktregisteret, betyr ikke at de er ulovlige eller at de har negative miljøkonsekvenser, men at de ikke er korrekt registrert for omsetning. Kommunen stanset derfor bruken av produktene.

Begge produktene er nå deklarert hos Miljødirektoratet, og banen vil igjen bli vedlikeholdt. Skøytebanen vil bli stående på torget til over påske.

Skøyter og isfigurer kan lånes i BUA på biblioteket i Kolben.