Omkjøringstraseen for buss blir Harriet Backers vei som går forbi Flåtestad ungdomsskole. Øvrig trafikk vil få gamle E6, fv156, som omkjøringsvei.

Harriet Backers vei vil bli skiltet med gjennomkjøring forbudt-skilt og vakter i hver ende av veien, som vil passe på at gjennomkjøringsforbudet blir overholdt. Det vil også bli satt opp gjennomkjøring forbudt-skilt i Frydenbergveien/Bakkeveien. Her blir det kun tillatt med kjøring til og fra eiendommene.

Mer informasjon

Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for omkjøringen. Har du spørsmål kan du kontakte Veitrafikksentralen på tlf. 175.