Reguleringen gjelder gårdsnummer/bruksnummer 40/1007, 40/1052, 40/1051, 40/774 og deler av 50/19.

Planinitiativet ble behandlet i Utvalg for plan og miljø 13. november 2018.

Her finner du dokumentene

Oppstartsvarsel  
Planinitiativ   
Referat fra oppstartsmøtet   

Har du spørsmål?

Hvis du vil vite mer om detaljreguleringen, kan du ta kontakt med Kari Sivertsen i arkitektkontoret Shark på e-post eller telefon 66 81 21 21.

Du kan si din mening

Send eventuelle innspill på e-post til Kari Sivertsen i arkitektkontoret Shark. Du kan også sende innspill i posten til:
Shark AS, Postboks 143, 1411 Kolbotn

Fristen for innspill er 15. januar 2019.