Har du penger til gode vil en utbetaling komme tidligst 24. juni. Ved restskatt over 1 000 kroner er betalingsfristen 20. august og 24. september.

Neste skatteoppgjør
For de som ikke får skatteoppgjør 24. juni er neste skatteoppgjør 5. august. Deretter oppgjør hver uke til og med 1. oktober.  Siste skatteoppgjørsdato for personlige skattytere er 14. oktober.

Upersonlige skattytere får skatteoppgjør 14. oktober.

Merk følgende:

  • Første mulige skatteoppgjørsdato for skattytere som leverer selvangivelse på papir er 5. august.
  • Første mulige skatteoppgjørsdato for personlige næringsdrivende er 5. august.

Skatt i Oppegård
Kemneren forteller at de utbetaler 321 356 669 kroner til de som har penger til gode i år. For de som må betale restskatt er totalsummen 84 718 543 kroner. Oppegård har 17 786 skatteytere. 2 830 av disse får restskatt, mens  11 899 har penger til gode. 3 057 gikk i null.