Ansettelsesrådet skal ha som utgangspunkt at det skal konstitueres en rådmann for perioden 01.07.16 – 31.12.17.

Fylkestinget i Østfold vedtok 21. april 2016 å ansette Anne Skau i fast stilling som fylkesrådmann i Østfold fylkeskommune.

Formannskapets vedtak:

  1. Det nedsettes et ansettelsesråd bestående av leder for administrasjonsutvalget, gruppeleder for største opposisjonsparti, en representant for tillitsvalgte og ordfører. Tillitsvalgte velger selv sin representant. Ordfører leder ansettelsesrådet.
  2. Ansettelsesrådet skal ha som utgangspunkt at det skal konstitueres en rådmann for perioden 01.07.16 – 31.12.17.
  3. Ansettelsesrådet innstiller til Administrasjonsutvalget, som innstiller til Kommunestyret.